Starten for logen

I det tidlige forår 1977 var broderloge nr. 12 Herluf Trolle landets største loge, og en kreds af brødre fandt, at der i en by som Næstved var grobund for to loger - hvilket også har vist sig rigtigt.

Nogenlunde samtidig kom der fra Storlogen via broder distrikts deputeret storsire, Argon R. Petersen en anmodning om, at broderloge nr. 12, Herluf Trolle, burde overveje en deling. Der blev nedsat et udvalg med den opgave at undersøge om ønsket om en deling virkelig var underbygget i broderskaren. Den 8. november 1977 kunne udvalgets formand broder Preben E. Jensen meddele, at udvalget ved et orienterende møde havde stiftet en Odd Fellow forening under navnet "SUSÅ". Til styrelsen var, som formand valgt broder Preben E. Jensen, til sekretær broder ekskasserer Helge Hess og til kasserer broder ekskasserer Carl Gervin.

Foreningen afholdt møder den første mandag i hver måned. Det store fremmøde - og ikke mindst styrelsens utrættelige arbejde førte frem til målet, at stifte en ny loge. I foråret 1979 blev der således indsendt ansøgning til Storlogen om dannelse af en ny loge. Denne ansøgning var underskrevet af brødrene Preben E. Jensen, Hartvig Johansen, Helge Hess, Jørn Pultz og Carl Gervin.

I Herlufsholm kirke findes Birgitte Gjøe og Herluf Trolle's valgsprog indhugget i en tavle:
"Alting kommer af Gud, livid oc Døden, Armod og Rigdom" "Forlad dig icke på Mennisken men fruct Gud oc giør Ret"

Disse to valgsprog, sat i relation til den ideale tanke om den livgivende Suså's vande står som rammen om broderloge nr. 107 Suså's instituering den 27. oktober 1979. Institueringen af Logen og den derpå følgende installation af embedsmænd blev overværet af 120 gæster, søstre og brødre med broder storsire Preben O. Rasmussen i spidsen.

36 brødre fra broderloge nr. 12, Herluf Trolle, og 3 brødre fra broderloge nr. 83, Broen i Skælskør blev overflyttet til den nye loge. Logens første embedsmænd var: overmester Jørn Pultz, undermester Helge Hess, sekretær Ole Hansen, kasserer Boye Bentzen, skatmester Peter Arvidsen, fungerende eksmester Hartvig Johansen.

Ved institueringen udtalte broder storsire Preben O. Rasmussen blandt andet: "Det er voveligt at gå igang med noget, der kræver meget, som for eksempel, at et forholdsvis lille antal brødre danner en loge, idet vi ikke kan se bort fra den økonomiske side af sagen. Husk nu på, at økonomien taler man ikke om, for den skal være i orden, men derimod bør arbejdet koncentreres om dette ene: "At være Odd-Fellow".

Ved festlogen i forbindelse med institueringen modtog Logen mange gaver, hvoraf især to kan fremhæves: Moderlogen, Herluf Trolle, gav samtlige embedsmandsregalier, ledsaget med ordene: "Dette er ikke festdragt, men arbejdstøj". Den nu ophævede forenings utrættelige formand, broder Preben E. Jensen overrakte som gave et komplet sæt assistentstave og en ceremonimesterstav, nøjagtige kopier af de stave, som broderloge nr. 12, Herluf Trolle, oprindeligt havde anvendt.

Endvidere fik den nye loge pengegaver fra forskellig side, ialt kr. 10.000, som så var logens hele start formue.

På 5 års stiftelsesdagen den 27. oktober 1984 havde logen 66 brødre.
På 10 års stiftelsesdagen den 27. oktober 1989 havde logen 78 brødre.
På 15 års stiftelsesdagen den 27. oktober 1994 havde logen 90 brødre.
På 20 års stiftelsesdagen den 27. oktober 1999 havde logen 94 brødre.
På 25 års stiftelsesdagen den 27. oktober 2004 havde logen 86 brødre.
På 40 års stiftelsesdagen den 27. oktober 2019 havde logen 56 brødre.

 

Broderloge nr. 107´s devise

 

Mel.: "Som en rejselysten flåde..."

Suså brødres adelsmærke
være skal den åbne hånd!
Er vi svage bli'r vi stærke,
når vi knytter broder-bånd!
Bror' ved broder sammen stå,
da bli'r lettere at gå,
idealets veje.
Brodersind og broderord,
herske skal ved vores bord,
til vor Ordens ære!

Arne V. Jensen, 1979
broderloge nr. 107 Suså